Study English with Native Teacher Speaker

ถ้าจะพูดถึงภาพรวมโดยคร่าวๆ ของภาษาแล้ว เราจะรู้ว่า จุดมุ่งหมายของทุกๆ ภาษาคือ การสื่อสาร ให้อีกฝ่ายรับรู้ความต้องการ หรือความรู้สึกของอีกฝ่ายนึง ซึ่งการสื่อสารที่พื้นฐานอันดับแรกของมนุษย์ เรา ก็คือ การฟัง ถัดจากนั้นก็จะเป็นการพูด การอ่าน และการเขียนตามลำดับ แต่ละประเทศต่างก็มีภาษาเป็นของตัวเอง แต่เพื่อความเป็นสากลของโลกเรา ทางประเทศมหาอำนาจ ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ หรือ อเมริกา เลยจัดให้ภาษาอังกฤษ กลายเป็นภาษากลางของโลก

ถ้าจะพูดถึงภาพรวมโดยคร่าวๆ ของภาษาแล้ว เราจะรู้ว่า จุดมุ่งหมายของทุกๆ ภาษาคือ การสื่อสาร ให้อีกฝ่ายรับรู้ความต้องการ หรือความรู้สึกของอีกฝ่ายนึง ซึ่งการสื่อสารที่พื้นฐานอันดับแรกของมนุษย์ เรา ก็คือ การฟัง ถัดจากนั้นก็จะเป็นการพูด การอ่าน และการเขียนตามลำดับ แต่ละประเทศต่างก็มีภาษาเป็นของตัวเอง แต่เพื่อความเป็นสากลของโลกเรา ทางประเทศมหาอำนาจ ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ หรือ อเมริกา เลยจัดให้ภาษาอังกฤษ กลายเป็นภาษากลางของโลก


ที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ คราวนี้เลยทำให้ คนไทยเราทุกคนจำเป็นต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษ ทางรัฐบาลไทย กระทรวงศึกษาธิการเลยเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ เลยกำหนดให้ทุกโรงเรียน จำเป็นต้องสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทย ตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที่ 1 นั้นก็คือเมื่อเด็กอายุประมาณ 6 – 7 ขวบ บางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเอกชน สอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กตั้งแต่อายุ 3 ขวบก็มี ประเทศเรากำหนดให้โรงเรียนดำเนินการสอนแบบนี้มาแล้วกว่า 20 ปี แต่คุณๆ สงสัยไหมค่ะ ว่าทำไมคนไทยเรา ยังคงสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้สักที เจอฝรั่ง หรือชาวต่างชาติ ที่ไร ก็พูดแต่ Yes Yes No No OK ByeBye ทุกที ใช่ไหมล่ะคะ?

เหตุที่เป็นแบบนี้ก็มีหลายกรณีด้วยกัน แต่ประเด็นที่สำคัญที่สุด คงอยู่ที่ตัวของ คุณครู หรืออาจารย์ที่สอนเรามา โดยส่วนใหญ่แล้ว มักจะสอนให้เราท่องศัพท์ และสอนการออกเสียงที่ผิดๆ แก่เรามาตั้งแต่เด็กๆ เริ่มต้นตั้งแต่การออกเสียงพื้นฐานของพยัญชนะอังกฤษ A-Z ซึ่งส่งผลให้เรา ออกเสียงคำศัพท์ และประโยคผิดมาตลอด เมื่อเราออกเสียงผิด จึงทำให้ยากต่อการฟังเจ้าของภาษาเข้าใจ ว่าเค้าต้องการสื่อสารอะไร กลายเป็นว่าภาษาอังกฤษแบบไทย สื่อสารได้แต่เฉพาะคนไทยด้วยกันเอง

ฉะนั้น สำหรับภาษาอังกฤษแล้ว นอกจากการเรียนรู้ และการฝึกฝนมีความสำคัญแล้ว สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือ การเรียนรู้ และได้รับการฝึกฝนที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นอย่างสม่ำเสมอ และในทุกวันนี้มีผู้ปกครอง หรือผู้เรียนหลายๆ ท่าน เห็นความสำคัญกับการเรียนรู้ที่ถูกต้อง เลยตัดสินใจส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนนานาชาติบ้าง, โรงเรียนที่มีหลักสูตรสองภาษาบ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายแพงกว่าโรงเรียนทั่วๆ ไป 5-15 เท่าตัวเลยทีเดียว ซึ่งสาเหตุที่มีค่าใช้จ่ายที่มากกว่า ก็เพราะ โรงเรียนพวกนั่นทำการจ้างครูต่างชาติ ที่เป็นเจ้าของภาษา มาทำการสอนนั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สงขลา จึงทำการเปิดคอร์สการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในเขตพื้นที่ อ.เมือง และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยดำเนินการเรียนการสอนโดย ครูชาวต่างชาติ ที่เป็นเจ้าของภาษา และท่านสามารถเลือกเรียนคลาสเรียนทั่วไป หรือจะเรียนแบบหลักสูตรส่วนตัว ที่สามารถเลือกสถานที่ วัน และเวลา เรียนได้เอง ได้อีกด้วย เรารู้ว่าคุณต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มาเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีกับเราสิคะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์: My@SongkhlaEnglishSchool.com
ที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ คราวนี้เลยทำให้ คนไทยเราทุกคนจำเป็นต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษ ทางรัฐบาลไทย กระทรวงศึกษาธิการเลยเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ เลยกำหนดให้ทุกโรงเรียน จำเป็นต้องสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทย ตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที่ 1 นั้นก็คือเมื่อเด็กอายุประมาณ 6 – 7 ขวบ บางโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเอกชน สอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กตั้งแต่อายุ 3 ขวบก็มี ประเทศเรากำหนดให้โรงเรียนดำเนินการสอนแบบนี้มาแล้วกว่า 20 ปี แต่คุณๆ สงสัยไหมค่ะ ว่าทำไมคนไทยเรา ยังคงสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้สักที เจอฝรั่ง หรือชาวต่างชาติ ที่ไร ก็พูดแต่ Yes Yes No No OK ByeBye ทุกที ใช่ไหมล่ะคะ?

เหตุที่เป็นแบบนี้ก็มีหลายกรณีด้วยกัน แต่ประเด็นที่สำคัญที่สุด คงอยู่ที่ตัวของ คุณครู หรืออาจารย์ที่สอนเรามา โดยส่วนใหญ่แล้ว มักจะสอนให้เราท่องศัพท์ และสอนการออกเสียงที่ผิดๆ แก่เรามาตั้งแต่เด็กๆ เริ่มต้นตั้งแต่การออกเสียงพื้นฐานของพยัญชนะอังกฤษ A-Z ซึ่งส่งผลให้เรา ออกเสียงคำศัพท์ และประโยคผิดมาตลอด เมื่อเราออกเสียงผิด จึงทำให้ยากต่อการฟังเจ้าของภาษาเข้าใจ ว่าเค้าต้องการสื่อสารอะไร กลายเป็นว่าภาษาอังกฤษแบบไทย สื่อสารได้แต่เฉพาะคนไทยด้วยกันเอง

ฉะนั้น สำหรับภาษาอังกฤษแล้ว นอกจากการเรียนรู้ และการฝึกฝนมีความสำคัญแล้ว สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือ การเรียนรู้ และได้รับการฝึกฝนที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นอย่างสม่ำเสมอ และในทุกวันนี้มีผู้ปกครอง หรือผู้เรียนหลายๆ ท่าน เห็นความสำคัญกับการเรียนรู้ที่ถูกต้อง เลยตัดสินใจส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนนานาชาติบ้าง, โรงเรียนที่มีหลักสูตรสองภาษาบ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายแพงกว่าโรงเรียนทั่วๆ ไป 5-15 เท่าตัวเลยทีเดียว ซึ่งสาเหตุที่มีค่าใช้จ่ายที่มากกว่า ก็เพราะ โรงเรียนพวกนั่นทำการจ้างครูต่างชาติ ที่เป็นเจ้าของภาษา มาทำการสอนนั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สงขลา จึงทำการเปิดคอร์สการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในเขตพื้นที่ อ.เมือง และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยดำเนินการเรียนการสอนโดย ครูชาวต่างชาติ ที่เป็นเจ้าของภาษา และท่านสามารถเลือกเรียนคลาสเรียนทั่วไป หรือจะเรียนแบบหลักสูตรส่วนตัว ที่สามารถเลือกสถานที่ วัน และเวลา เรียนได้เอง ได้อีกด้วย เรารู้ว่าคุณต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มาเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีกับเราสิคะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์: My@SongkhlaEnglishSchool.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.